Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Κ Α

Η Χ Ο Σ    Α΄

Λειτουργικά, ἦχος Α΄, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος Α’, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου Word

Λειτουργικά, ἦχος Α΄, Βασιλείου Νικολαΐδη

Λειτουργικά, ἦχος Α΄, ἑπτάφωνος, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Λειτουργικά, ἦχος Α΄, στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Λειτουργικά, ἦχος Α’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ    Β΄

Λειτουργικά, ἦχος Β΄, χαμηλά Λυκούργου Πετρίδη

Λειτουργικά, ἦχος Β΄, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Λειτουργικά, ἦχος Β΄, Δευτερόπρωτος, Λυκούργου Πετρίδη

Λειτουργικά, ἦχος Β΄, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Λειτουργικά, ἦχος Β, Δευτερόπρωτος, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

Λειτουργικά, ἦχος Β’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ    Γ΄

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Βασιλείου Νικολαΐδη

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Β. Νικολαΐδη, Πολύγλωσσα

Λειτουργικά, ἦχος Γ΄, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ   Δ΄

Λειτουργικά, ἦχος Δ΄, Ἅγια, Λυκούργου Πετρίδη

Λειτουργικά, ἦχος Δ΄, Ἅγια, Δημοσθένους Παϊκοπούλου

Λειτουργικά, ἦχος Δ΄, Λέγετος, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος Δ΄, Λέγετος, Χαραλάμπους Παπανικολάου

Λειτουργικά, ἦχος Δ’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ   Π Λ.  Α΄

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Α΄, Παναγιώτου Κανελίδου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Α΄ πεντάφωνος, Χαριλάου Ταλιαδώρου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Α΄, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Α΄ στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Α΄, Ἑλληνο-Ρωσικο-Ἀραβικά, Κανελίδου

Λειτουργικά ἦχος πλ. Α’, Ἀραβικά δι΄ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ   Π Λ.   Β΄

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Β’, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Β’, Ἀθανασίου Καραμάνη

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Β’, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Β’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ   Β Α Ρ Υ Σ

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Μουσικοῦ Πανδέκτη, ἁπλά

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Σιμωνόπετρας, ἁπλά

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος Βαρύς, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

Η Χ Ο Σ   Π Λ.   Δ΄

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Δ΄, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Δ΄, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Δ΄ Χρωματικός, Δημοσθένους Παϊκοπούλου

Λειτουργικά, ἦχος πλ. Δ’, Ἀραβικά δι’ Ἀρχαρίους

 

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Μ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

LITASTAQEM SALATIKA ΚΑΤΕΥΘΥΝΘΗΤΩ ΠΡΟΗΓΙΑΣΜΕΝΗΣ ΑΡΑΒΙΚΑ

Κατευθυνθήτω Προηγιασμένης Θ. Λειτουργίας ὅλων τῶν ἤχων

 

Α Ξ Ι Ο Ν    Ε Σ Τ Ι Ν

Η Χ Ο Σ    Α΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, Νικολάου Σμύρνης

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, ἑπτάφωνος, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, Δημητρίου Σουρλατζῆ (χαμηλό)

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, Γεωργίου Τσατσαρώνη (ἁπλό-σύντομο)

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α΄, στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Α’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Ἄξιόν ἐστιν, Ἀραβικόν, ἦχος Α΄, ἑπτάφωνος, ἐκ τοῦ Χατζηαθανασίου

Η Χ Ο Σ    Β΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Κλασσικόν

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Δευτερόπρωτος, Πέτρου Φιλανθίδου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Δευτερόπρωτος, Λυκούργου Πετρίδη

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Δευτερόπρωτος, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Β΄, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ    Γ΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Γ΄, Πέτρου Βυζαντίου Ἁγιοταφίτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Γ΄, Μιχαήλ Χατζηαθανασίου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Γ΄, στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Γ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ   Δ΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ΄, Λέγετος, Θεοδώρου Φωκαέως

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ΄, Λέγετος, Κυριαζῆ Χρυσοπολίτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ΄, Λέγετος, Ἀνδρέου Μοναχοῦ

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ΄, Ἅγια, Λυκούργου Πετρίδη

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ΄, Ἅγια, Δημοσθένους Παϊκοπούλου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Δ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ   Π Λ.  Α΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α΄, Ἰακώβου Ναυπλιώτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α΄, πεντάφωνος, Χαριλάου Ταλιαδώρου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α΄, Χρυσάνθου Θεοδοσοπούλου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α΄, στιχηραρικός, Δημητρίου Σουρλατζῆ

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Α’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ   Π Λ.   Β΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β΄, Ἀνωνύμου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β΄, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β΄, Κυριαζῆ Χρυσοπολίτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β΄, Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Β’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ   Β Α Ρ Υ Σ

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Βαρύς, Θεοδώρου Φωκαέως

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Βαρύς, Γεωργίου Σαρανταεκκλησιώτου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Βαρύς, Νικολάου Σμύρνης

Ἄξιόν ἐστιν, Ἦχος Βαρύς, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄξιόν ἐστιν, Ἦχος Βαρύς μικτός, Μισαήλ Μισαηλίδου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος Βαρύς, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

Η Χ Ο Σ   Π Λ.   Δ΄

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ΄, Κλασσικό

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ΄, Ἀναστασίου τοῦ ἐκ Πάρλας

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ΄, Κωνσταντίνου Πρίγγου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ΄ Χρωματικός, Δημοσθένους Παϊκοπούλου

Ἄξιόν ἐστιν, ἦχος πλ. Δ’, Ἀραβικόν, Ἀρχάριοι

 

Ο Κ Τ Α Η Χ Α

Ἄξιόν ἐστιν, ὀκτάηχον, Ἀγαθαγγέλου Κυριαζίδου

Ἄξιόν ἐστιν, ὀκτάηχον, Δημητρίου Σουρλατζῆ

 

Ε Ν Α Τ Ε Σ   Ω Δ Ε Σ   Τ Ω Ν   Ε Ο Ρ Τ Ω Ν

Α Ν Τ Ι   Τ Ο Υ   Α Ξ Ι Ο Ν   Ε Σ Τ Ι Ν

Γ Ε Ν Ε Θ Λ Ι Ο   Θ Ε Ο Τ Ο Κ Ο Υ   8   Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Ἐνάτη Γενεθλίου τῆς Θεοτόκου “Ἀλλότριον” Ἀγ. Κυριαζίδου

Τ Ι Μ Ι Ο Υ   Σ Τ Α Υ Ρ Ο Υ   1 4   Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Υ

Ἐνάτη Τιμίου Σταυροῦ “Μυστικῶς” Ἀγ. Κυριαζίδου

Ἐνάτη Ἀποδόσεως Τιμίου Σταυροῦ “Ὁ διά βρώσεως” Δημ. Σουρλατζῆ

Θ Ε Ο Φ Α Ν Ε Ι Ω Ν   6   Ι Α Ν Ο Υ Α Ρ Ι Ο Υ

Ἐνάτη τῶν Θεοφανείων “Ἀπορεῖ πᾶσα γλώσσα” Λυκ. Πετρίδη

Ε Υ Α Γ Γ Ε Λ Ι Σ Μ Ο Υ   2 5   Μ Α Ρ Τ Ι Ο Υ

Ἐνάτη Εὐαγγελισμοῦ, “Ὡς ἐμψύχω Θεοῦ Κιβωτῷ”, Πέτρου Πελοποννησίου

Ἐνάτη Εὐαγγελισμοῦ, “Ὡς ἐμψύχω Θεοῦ Κιβωτῷ”, Ἀραβικά ἡμέτερον

Μ Ε Τ Α Μ Ο Ρ Φ Ω Σ Η   6   Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ

Ἐνάτη Μεταμορφώσεως “Νύν τά ἀνήκουστα” Ἀγ. Κυριαζίδου

Κ Ο Ι Μ Η Σ Η   1 5   Α Υ Γ Ο Υ Σ Τ Ο Υ

Ἐνάτη Κοιμήσεως τῆς Παναγίας “Αἱ γενεαί πάσαι” Ἀγ. Κυριαζίδου

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Ω Ν   Β Α Ι Ω Ν

Ἐνάτη Κυριακῆς τῶν Βαΐων “Θεός Κύριος” Ἀγ. Κυριαζίδου

Κ Υ Ρ Ι Α Κ Η   Τ Ο Υ   Π Α Σ Χ Α

Ἐνάτη Κυριακῆς τοῦ Πάσχα “Ὁ Ἄγγελος ἐβόα” Πέτρου Λαμπαδαρίου

Μ Ε Σ Ο Π Ε Ν Τ Η Κ Ο Σ Τ Η

Μεσοπεντηκοστῆς “Ἀλλότριον τῶν Μητέρων” Ἀγ. Κυριαζίδου

 

 

Scroll to Top