ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ – ANNOUNCEMENT​

Μετά ἀπό τήν ἄρση τῶν περιοριστικῶν μέτρων ἐξαιτίας τῆς πανδημίας τοῦ Κορωνοϊοῦ, ἐπιστρέφουμε σταδιακά στήν κανονική ροή τοῦ προγράμματος μαθημάτων Ψαλτικῆς Τέχνης,  Ἑλληνικῆς γλώσσης καί  Ἐκκλησιαστικῆς  Ἱστορίας

Scroll to Top