Τό παρόν κεφάλαιο περιέχει ὁλοκληρωμένες συλλογές τροπαρίων, καί λειτουργικῶν γιά συγκεκριμένες ἑορτές

Ἅπαντα τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων ἐν Βηθλεέμ

Ἅπαντα Θ. Λειτουργίας Προηγιασμένων Δώρων Α’ Τετάρτης Νηστειῶν

Ἅπαντα τοῦ Ἀκαθίστου Ὕμνου

Ἅπαντα Κυριακῆς Σταυροπροσκυνήσεως

Ἅπαντα Κυριακῆς τῶν Βαΐων

Ἅπαντα Κυριακῆς τοῦ Θωμᾶ

Ἅπαντα Εὐαγγελισμοῦ εἰς τήν Ναζαρέτ

Ἅπαντα τῆς Θείας Ἀναλήψεως εἰς τό ἱερόν Προσκύνημα

Ἅπαντα τῆς Παρρησίας τῆς Πεντηκοστῆς εἰς τόν Πανάγιον Τάφον

Ἅπαντα τῆς Δευτέρας τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἰς τήν ἁγίαν Σιών

Ἅπαντα Ἁγίου Ἰακώβου Ἀδελφοθέου, 23 Ὀκτωβρίου

Τροπάρια Προϋπαντήσεων τῶν Παρρησιῶν

Τροπάρια Μηναίου πού ψάλλονται ὅταν συμπίπτουν ἡμέρα Κυριακή

Μηναῖον Σεπτεμβρίου

Μηναῖον Ὀκτωβρίου

Μηναῖον Νοεμβρίου