ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΡΓΟΣΥΝΤΟΜΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΑΚΩΝ

Χερουβικό Ἦχος α΄, Θεοδώρου Φωκαέως ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος β΄, Θεοδώρου Φωκαέως ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος γ΄, Θεοδώρου Φωκαέως ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος γ΄, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου, ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος δ΄, Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος πλ. α΄, Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος πλ. β΄, Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος Βαρύς, Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἦχος πλ. δ΄, Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργοσύντομο

 

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΣΥΝΤΟΜΑ ΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΩΝ

Χερουβικό Ἦχος α΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου, σύντομο γιά ἀρχάριους

Χερουβικό Ἦχος πλ. δ΄, Γεωργίου Τσατσαρώνη, σύντομο γιά ἀρχάριους

Χερουβικό Ἦχος α΄, Πέτρου Λαμπαδαρίου, σύντομο μέ ἀναλύσεις Δημ. Νεραντζῆ

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΡΓΑ ΤΩΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Χερουβικό Ἦχος α΄ Θεοδώρου Φωκαέως, ἀργό

Χερουβικό Ἦχος δ΄, Κωνσταντίνου Πρωτοψάλτου, ἀργό

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ ΑΡΑΒΙΚΑ ΗΜΕΤΕΡΑ

Χερουβικό Ἀραβικό, Ἦχος α΄ (θέσεις Θ. Φωκαέως) ἀργοσύντομο

Χερουβικό Ἀραβικό ἀργό ἡμέτερο γιά Πατριαρχική Θ. Λειτουργία

Χερουβικό Ἀραβικό, Ἦχος Γ’, (θέσεις Θ. Φωκαέως) ἀργοσύντομο

ΧΕΡΟΥΒΙΚΑ Μ. ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

Χερουβικό Προηγιασμένης “Νῦν αἱ δυνάμεις”, Πέτρου Λαμπαδαρίου, ἦχος πλ. β΄

Scroll to Top