Ἡ Ἁγία Πόλις τῶν Ἱεροσολύμων εἶναι ὁ πλέον ἱερός τόπος τῶν χριστιανῶν, ἐπειδή σέ αὐτήν ἔλαβε χώρα τό ἀποκορύφωμα τῆς ἐπί γῆς παρουσίας τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μέ τή Σταυρική του θυσία ἐπί τοῦ ἱεροῦ βράχου τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ καί τήν τριήμερη Ἀνάστασή του ἀπό τοῦ Παναγίου καί Ζωοδόχου Τάφου.

          Τά Πανάγια αὐτά Προσκυνήματα εἶναι ἐντός τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ὁ ὁποῖος βρίσκεται στό χριστιανικό τομέα τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων. 

Scroll to Top