Ἱδρυτής τοῦ παρόντος Ἱστοχώρου:
π. Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς

Ταχυδρομική Διεύθυνση:
Ἑλληνορθόδοξο (Ρωμαίϊκο) Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων
P. O. Box 1122
Jerusalem 9101001
Israel

e-mail : aristovoulos@romiosyne.org

Bank Account:
PAY TO: ARISTOVOULOS KYRIAZIS

ARAB BANK P.L.C.
BETHLEHEM BRANCH, PALESTINE, MANGER STREET

SWIFT CODE: ARABPS22050

For USD IBAN: PS62ARAB000000009050745974610

For EURO IBAN: PS07ARAB000000009050745974630

For NIS IBAN: PS91ARAB000000009050745974670

Εἰσαγωγή

             Ὁ παρών ἱστοχῶρος εἶναι προσωπικός καί ἱδρύθηκε τό 2003 γιά νά ἐξυπηρετήσει πρωτίστως τίς ἀνάγκες τῆς Ἑλληνορθοδόξου Κοινότητος τῆς Μπετζάλλας, στήν ὁποία ὑπηρετοῦσα τότε ὡς ἡγούμενος καί τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς Ἱεροσολύμων, στήν ὁποία ὑπηρέτησα ὡς Καθηγητής (Βυζαντινῆς) Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς κατά τά ἔτη 1990-2006. Ἡ λειτουργία τοῦ ἱστοχώρου διεκόπη τό 2006 μέ τή μετάθεσή μου στό Μετόχι τοῦ Παναγίου Τάφου στήν Ἀθήνα καί τή συνέχιση τῶν πανεπιστημιακῶν μου σπουδῶν στή Θεολογική Σχολή.

            Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀθήνα τό 2008 ἀνέλαβα ἀμέσως καθήκοντα βοηθοῦ βιβλιοθηκαρίου, ἀρχισυντάκτου τοῦ περιοδικοῦ “Νέα Σιών” καί ἡγουμένου στήν ἱερά μονή ἁγίου Νικολάου παλαιᾶς πόλεως Ἱεροσολύμων. Ἡ μεγάλη οἰκονομική δυσκολία, πού ἀντιμετώπισα ὅταν ξεκίνησαν οἱ ἐργασίες συντηρήσεως τοῦ ἁγίου Νικολάου, δέν μοῦ ἐπέτρεπε νά ἐπαναλειτουργήσω τόν ἱστοχῶρο μου. Ἐπειδή ὅμως δημιουργήθηκε ἡ ἀνάγκη διανομῆς διδακτικῆς ὕλης γιά τό μάθημα τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς στούς μαθητές μου, ξεκίνησα καί πάλι τή λειτουργία του, αὐτή τή φορά μέ νέα μορφή, πού μοῦ δίνει τή δυνατότητα νά καλύψω καί ἄλλες πτυχές τῆς διακονίας μου.

ΘΕΡΜΕΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ:

  • Πρός τό Μακαριώτατο Πατέρα καί Πατριάρχη μας κ.κ. Θεόφιλο Γ΄, ὁ ὁποῖος μοῦ ἔκανε αὐτό τό τριπλό δῶρο: Μέ ἀπέστειλε νά σπουδάσω τή Θεολογία (κάτι πού προσωπικά ἐπιθυμοῦσα ἀλλά λόγῳ καθηκόντων ἦταν ἀδύνατο νά πραγματοποιήσω γιά 20 χρόνια), μοῦ ἀνέθεσε τήν ἐπιστασία τῆς ἱερᾶς μονῆς τοῦ ἁγίου Νικολάου καί μέ ἀπέστειλε γιά μεταπτυχιακές σπουδές στό Σαμπεζύ τῆς Ἑλβετίας.
  • Πρός τόν Γέροντα Ἀρχιγραμματέα τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων, Σεβασμιώτατο Ἀρχιεπίσκοπο Κωνσταντίνης κ. Ἀρίσταρχο, πού μοῦ παραχώρησε τήν ὕλη τῶν παραδόσεων τοῦ μαθήματος τῆς ἱστορίας Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων ὅπως τό εἶχε ἑτοιμάσει ὁ ἴδιος ὅταν ἦταν Καθηγητής μας καί Σχολάρχης τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς.
  • Πρός τόν ἀγαπητό μου ἀδελφό π. Λεόντιο Μαυροκορδάτο, γιά τή δακτυλογράφηση ὅλης τῆς ἱστορίας Ἐκκλησίας Ἱεροσολύμων καί πολλῶν ἄλλων κειμένων.
  • Πρός τήν ἰδιοκτήτρια τοῦ Τ.Ι.Τ.Α. Travel κ. Φωτεινή Τάζογλου, πού πάντοτε μεσολαβεῖ γιά τή διεκπεραίωση τῶν πρακτικῶν ζητημάτων καί τοῦ ἱστοχώρου ἀλλά πολύ περισσότερο τοῦ Ἁγίου Νικολάου μέ τή μεταφορά νάματος, λαμπάδων, θυμιάματος καί προσφορῶν ἀπό τήν Ἑλλάδα.
  • Πρός τόν κ. Νικόλαο Παπαδόπουλο & τήν κ. Σοφία Τάζογλου, ἰδιοκτῆτες τοῦ www.strymonikos.net γιά τήν τεχνική ὑποστήριξη πού μοῦ παρέχουν.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Η     Π Ρ Ο Σ     Τ Ο Υ Σ      Α Ν Α Γ Ν Ω Σ Τ Ε Σ

        Ὁ παρών ἱστοχώρος εἶναι προσωπικός. Δέν παρέχει πληροφορίες σχετικά μέ τή διοίκηση καί τίς ὑπηρεσίες τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων. Γιά ἐπικοινωνία μέ τό Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων, παρακαλῶ νά ἀπευθύνεστε στήν παρακάτω ἡλεκτρονική διεύθυνση: www.jerusalem-patriarchate.info

          Ἐάν λάβουμε κάποιο e-mail, πού θά ἀπευθύνεται πρός κάποιο φορέα τοῦ Πατριαρχείου, θά τό ἐπιστρέφουμε στόν ἀποστολέα μέ τήν ἔνδειξη: ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΟΝ καί θά τό διαγράφουμε ἀπό τούς φακέλους μας.

Scroll to Top