Δοκιμαστική ραδιοφωνική ἐκπομπή μέ ἠχογραφήσεις τῶν Ἱερῶν Ἀκολουθιῶν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.

Τό ραδιοφωνικό κανάλι λειτουργεῖ στή διεύθυνση:

www.romiosyne.listen2myradio.com

Scroll to Top