Ὁ π. Σίμων, Ψάλτης τῆς Βασιλικῆς τῆς Γεννήσεως στή Βηθλεέμ, ἐργάστηκε σκληρά ἐπί δύο ἔτη καί κατάφερε νά δημιουργήσει Χορωδία νέων στό Πνευματικό κέντρο τῆς Μπετζάλλας. Ἡ πρώτη ἐπίσημη παρουσίαση ἔγινε στό ξενοδοχεῖο Royal Palace Hotel τῆς Μπετζάλλας τήν 14η Ἀπριλίου 2016.

Συμμετέχουν : Nabil Massou, Panagiot Khair, Saher Al Sous, Issa Abu Awad, Samih Castro Mukarker, Judeh Rabbaa, George Gawalle, Elias Qassis, Yazan Qumsiyeh, Jakovos Bajjali, Edward Kharoufe, Mathew Gingi Hadweh, Bishara Kafati, Issa Abdo Risqallah, Amir Abu Aeta, Fadi Araj, 

Κοντάκιο τοῦ Εὐαγγελισμοῦ: “Τῇ Ὑπερμάχω” ἦχος πλ. δ’, σύντομο ἀραβικά.

Κεκραγάριο ἀργοσύντομο ἦχος α’, Ἀραβικά

Τρισάγιον τοῦ Καλογήρου, ἦχος α’, Ἑλληνικά-Ἀραβικά

“Κύριε τῶν Δυνάμεων” ἦχος πλ. β’, Ἑλληνικά-Ἀραβικά

“Ἄξιόν ἐστίν” ἦχος β’ ἡμέτερον ἐπί τοῦ κλασσικοῦ Ἀραβικόν
Εὐχαριστῶ τόν π. Σίμωνα καί τήν Χορωδία πού μέ τίμησαν μέ αὐτήν τήν ὄμορφη ἐκτέλεση

Ὁ Εἰρμός τῆς ἐνάτης ὠδῆς τῆς Ἀναστάσεως “Ὁ Ἄγγελος ἐβόα”, ἦχος α’, Ἀραβικά

Scroll to Top