Μετά τή δωδεκαετή παραμονή της στά Ἅγια τῶν Ἁγίων, ἡ Παναγία παραδόθηκε ἀπό τούς Ἱερεῖς τοῦ Ναοῦ στόν πιό κοντινό συγγενή της, τόν Ἰωσήφ, ἐπειδή οἱ γονεῖς της στό μεταξύ εἶχαν πεθάνει. Ὁ Ἰωσήφ ζοῦσε στή Ναζαρέτ μέ τά 4 ἀγόρια καί τά 3 κορίτσια του. Δέχθηκε καί τήν Παναγία στήν οἰκογένειά του καί γιά κοινωνικούς ἀποκλειστικά λόγους τήν μνηστεύθηκε, ἐπειδή, σύμφωνα μέ τήν Ἰουδαϊκή συνήθεια, μόνο κατ’ αὐτό τόν τρόπο ἐπιτρεπόταν νά συγκατοικήσει ἡ Παναγία μαζί τους. Αὐτή ἡ συνήθεια ἐπικρατεῖ ἀκόμα στίς παραδοσιακές ἀραβικές καί ἐβραϊκές οἰκογένειες.

           Τόν ἔκτο μήνα μετά τήν σύλληψη τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Προδρόμου ἀπό τήν Ἁγία Ἐλισάβετ, ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ ἀπεστάλη στήν Παναγία γιά νά τῆς ἀπευθύνει τό θεῖο μήνυμα τῆς δικῆς της συμμετοχῆς στήν ἐνανθρώπηση τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ.

           Ὁ Ἱερός Ναός τοῦ Εὐαγγελισμοῦ βρίσκεται στό κέντρο τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῆς Ναζαρέτ, στήν πηγή πού συνάντησε ὁ Ἀρχάγγελος Γαβριήλ τήν Ὑπεραγία Θεοτόκο.

Scroll to Top