Μέρος 1ο
Ἀρχή ἕως Δοξαστικό Στιχηρῶν

Μέρος 2ο

Δοξαστικό Στιχηρῶν ἕως “Σέ τόν Ἀναβαλλόμενον”

Μέρος 3ο
Ἀπόλυση

Scroll to Top