Εἰρηνικά Θείας Λειτουργίας, ἦχος πλ. Δ΄ 

Τρισάγιον Ἀποστόλου, ἦχος Β΄

Δύναμις τοῦ Βήματος, ἦχος Β΄ – Φήμη Πατριάρχου Ἱεροσολύμων

Δύναμις Νηλέως Καμαράδου, ἦχος Β΄

Δύναμις Σίμωνος Ἀβαγιανοῦ, ἦχος Β΄

Δύναμις Γεωργίου Βαλάση, ἦχος Β΄ ὅπως τό ἀναφέρει ὁ Δ. Σουρλατζῆς

Τόν Σταυρόν σου προσκυνοῦμεν, ἦχος Β΄

Τόν Σταυρόν σου, Δύναμις Σωτηρίου Ἀρβανίτη

Ἀντίφωνα & Τρισάγιον Πολύγλωσσα