Μέρος 1ο
Ἀρχή τῆς Ἀκολουθίας, ἕως “Ἰδού ὁ Νυμφίος ἔρχεται”

Μέρος 2ο

“Ἰδού ὁ Νυμφίος” ἕως Ἀπόστιχα”

Μέρος 3ο
Τροπάριο τῆς Κασσιανῆς καί Ἀπόλυση

 

Scroll to Top