Σέ αὐτή τήν ἑνότητα, καταθέτουμε τίς μαγνητοσκοπημένες ἱερές ἀκολουθίες, οἱ ὁποῖες τελοῦνται ἀπό 1ης Ἰουνίου 2017 μέ σταθερό πρόγραμμα στόν Εὐκτήριο Οἶκο τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ στή Μπέρ Σέβα. Ἀγωνιστήκαμε πολύ σκληρά 9 ὁλόκληρα χρόνια (ἀπό τήν ἑορτή τοῦ ἁγίου Σπυρίδωνος τό 2008) ἕως τήν πολυπόθητη στιγμή, κατά τήν ὁποία ἀξιωθήκαμε νά δοῦμε τό πρῶτο μας ὄνειρο νά πραγματοποιεῖται. Ἀπό τώρα πλέον ἔχουμε θέσει νέους στόχους, νά μᾶς ἀξιώσει ὁ Θεός νά θέσουμε τόν θεμέλιο λίθο στήν Ἱερά Μονή τοῦ Πατριάρχου Ἀβραάμ μέ τόν Τρισυπόστατο Ἱερό Ναό ἀφιερωμένο στόν Ἅγιο καί Δίκαιο Πατριάρχη Ἀβραάμ, τόν Ἅγιο Πατριάρχη Σωφρόνιο Ἱεροσολύμων καί τούς Ἁγίους Μάρτυρες Μακκαβαίους.

Scroll to Top