Στό παρόν κεφάλαιο κατατίθενται διάφορα μαγνητοσκοπημένα ἀρχεῖα ἀπό τήν ποιμαντική δραστηριότητα τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Μαδάβων.

Κυριακή 25 Ἰουνίου / 8 Ἰουλίου 2018, Προσφώνηση Μακαριωτάτου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου Γ’, ἐκφωνηθεῖσα ἀπό τόν π. Ἴσσα Μούσλεχ στήν Ἀραβική κατά τή διάρκεια τοῦ γεύματος

Scroll to Top