Ὅπως μοῦ ἔχει πεῖ πάρα πολλές φορές καί ὁ δάσκαλός μου, ὁ Μουσικολογιώτατος Ἄρχων Διδάσκαλος τοῦ Ἀποστόλου τῆς Μ.Χ.Ε. κ. Δημήτριος Νεραντζῆς, τό καλύτερο μάθημα ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς γίνεται ἐπί τοῦ ἀναλογίου κατά τήν ὥρα τῆς Ἱερᾶς Ἀκολουθίας. Ἀκολουθώντας τό παράδειγμα καί τίς ὑποδείξεις του, ἀλλά καί τίς ὑποδείξεις τοῦ ἐπίσης ἀξιοσεβάστου Μουσικολογιωτάτου Ἄρχοντος Λαμπαδαρίου τῆς Μ.Χ.Ε. κ. Βασιλείου Ἐμμανουηλίδη, ὅπως καί τοῦ Μουσικολογιωτάτου Καθηγητοῦ τῆς Μουσικολογίας τοῦ Πανεπιστημίου τῶν Ἀθηνῶν κ. Δημητρίου Μπαλαγιώργου, ἔχουμε μετατρέψει τό Ἱερό Ἀναλόγιο τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως σέ Σχολή τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς, στήν ὁποία μαθητεύουν ταυτόχρονα μαθητές σέ ὅλα τά ἐπίπεδα.

          Οἱ μαγνητοσκοπήσεις, πού ἀναρτῶνται στόν παρόντα ἱστοχῶρο, ἔχουν σκοπό τήν παρακολούθηση τῆς ἐκτελέσεως τῶν διαφόρων ὕμνων, γιά τήν διόρθωση τῶν λαθῶν, τήν καλύτερη παρουσίαση τῶν διαφόρων ἀναλύσεων καί τήν ἐξήγηση καί αἰτιολόγηση διαφόρων περιπτώσεων ἀλλαγῆς τοῦ τυπικοῦ.

          Παρακαλοῦμε ὅποιον φιλόμουσο ἐπιλέξει νά παρακολουθήσει αὐτές τίς μαγνητοσκοπήσεις, νά δείξει κατανόηση στά λάθη, πού τυχόν θά διαπιστώσει, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψιν, ὅτι ἡ χορωδία ψάλλει χωρίς καμμία ἀπολύτως προετοιμασία, καθ’ ὅτι ὁ χρόνος στήν Ἁγία Πόλη  Ἱερουσαλήμ τρέχει καί δέν μᾶς δίνει τή δυναντότητα γιά πρόβες.

Μέ ἐκτίμηση,
Ἀρχιμανδρίτης Ἀριστόβουλος Κυριαζῆς
Πρωτοψάλτης τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

 1. Θεία Λειτουργία στόν Τάφο τῆς Παναγίας τήν περίοδο τοῦ Δεκαπενταυγούστου 2017
 2. Ἀναστάσιμοι Ὕμνοι κατά τήν ἐκδήλωση ὁλοκληρώσεως τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ Παναγίου Τάφου, 9 Μαρτίου 2017 (π.ἡ.)
 3. Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως, Μεγάλη Παρασκευή ἑσπέρας, 2016, στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως
 4. Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, Μεγάλη Πέμπτη 2016, στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως
 5. Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου, Μεγάλη Τρίτη 2016, στόν Πανίερο Ναό τῆς Ἀναστάσεως
 6. Παρουσίαση Χορωδίας Πνευματικοῦ Κέντρου Μπετζάλλας, 14 Ἀπριλίου 2016
 7. “Σήμερον Γεννᾶται ἐκ Παρθένου” Ἑλληνοαραβικό, Παραμονή τῶν Χριστουγέννων 2015 στή Βηθλεέμ
 8. Κυριακή 22 Ἰουνίου 2015 (π.ἡ.), ἦχος δ΄, Ἑωθινό ε΄, Χορός “Τρίκκης Μελωδοί”
 9. Μ. Παρασκευή 2015, Ἑσπερινός τῆς Ἀποκαθηλώσεως
 10. Μ. Πέμπτη 2015, Ἀκολουθία τῶν Παθῶν, (12 Εὐαγγέλια)
 11. Μ. Τρίτη 2015, Ἀκολουθία τοῦ Νυμφίου (τροπάριο τῆς Κασσιανῆς)
Scroll to Top