Τήν 9η / 22α Μαρτίου 2017, μνήμη τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, ἔλαβε χώρα ἡ ἐπίσημη ἐκδήλωση ὁλοκληρώσεως τῆς ἀνακαινίσεως τοῦ ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἡ ὁποία εἶχε ἀρχίσει μόλις πρίν 9 μῆνες. Κατά τήν ἐκδήλωση, οἱ τρεῖς Κοινότητες, οἱ ὁποῖες χρησιμοποιοῦν ἀπό κοινοῦ τόν Πανάγιο Τάφο, οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι, οἱ Φραγκισκανοί Λατίνοι καί οἱ Ἀρμένιοι, συμφώνησαν ἀπό κοινοῦ νά ψάλλουν ὕμνους τῆς ἐπιλογῆς τους, συνολικῆς διάρκειας 10 λεπτῶν. Ὁ Χορός τῆς κάθε Κοινότητας στάθηκε στόν ἐξιδιασμένο δικό του χῶρο καί ἔψαλλε χωριστά ἀπό τούς ὑπόλοιπους. Ἡ συμφωνία (ἡ ὁποία τηρήθηκε ἀπό ὅλους) προέβλεπε ὅτι δέν θά ἐτελεῖτο κανενός εἴδους ἱερά Ἀκολουθία καί κανένας κληρικός δέν θά φοροῦσε ἄμφια, οὕτως ὥστε νά ἀποφευχθεῖ ὁποιοδήποτε εἶδος συμπροσευχῆς. Ἀπό ὅλη τήν ἐκδήλωση, ἀπομονώσαμε τούς ὕμνους, τούς ὁποίους ἔψαλε ὁ Ἑλληνορθόδοξος Χορός τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως. Μέ συνόδευσαν ὁ Ἀρχιμ. Λεόντιος Μαυροκορδᾶτος, Ἡγούμενος Νεαπόλεως & Ραφιδίων τῆς Σαμαρείας, οἱ Ἁγιορεῖτες Ἱερομ. Ἀντύπας καί π. Ἀθανάσιος Πρωτοψάλτης Ἱερᾶς Μονῆς Ἰβήρων, ὁ νέος Λαμπαδάριος κ. Γεώργιος Ἀλβανός, ὁ κ. Τάκης Παντελής ἀπό τήν Κύπρο, ὁ Ἱεροδ. Σωφρόνιος Φελέκης, ὁ κ. Φάντι ἈμπντελΝούρ.

Scroll to Top