Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο

Πατριαρχεῖο Ἀλεξανδρείας

Πατριαρχεῖο Ἀντιοχείας

Πατριαρχεῖο Ἱεροσολύμων

Πατριαρχεῖο Μόσχας

Πατριαρχεῖο Σερβίας

Πατριαρχεῖο Ρουμανίας

Πατριαρχεῖο Βουλγαρίας

Πατριαρχεῖο Γεωργίας

Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος

Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας

Ἐκκλησία τῆς Πολωνίας

Ἐκκλησία Τσεχίας & Σλοβακίας

 

Αὐτόνομες Ἐκκλησίες

Ἐκκλησία τῆς Φινλανδίας

Ἐκκλησία Ἐσθονίας