Ἰνστιτοῦτο Μεταπτυχιακῶν Σπουδῶν Ὀρθοδόξου Θεολογίας ἐν Chambésy Γενεύης

 

Ἰνστιτοῦτο Ὀρθοδόξου Θεολογίας Παρισίων «Ἅγιος Σέργιος»

 

Ὀρθόδοξη Ἀκαδημία Κρήτης

 

Τμῆμα Θεολογίας Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

Τμῆμα Ποιμαντικῆς & Κοινωνικῆς Θεολογίας Καποδιστριακοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν

 

Τμῆμα Θεολογίας Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

 

Θεολογική Σχολή Πανεπιστημίου Μπαλαμάντ