Το 640 οι Άραβες κατέλαβαν την Ασκάλωνα, Γάζα και Καισάρεια. Η τελευταία καταλήφθηκε ύστερα από προδοσία. Ο προδότης, πιθανόν ήταν Σαμαρείτης, οδήγησε τους εχθρούς στην πόλη μέσω του υδραγωγείου. Χαλίφης των Αράβων ήταν ακόμη ο Ομάρ. Επί του διαδόχου του Οσμάν (644-656) οι Άραβες κατέλαβαν την Κύπρο, Κω, Κρήτη και Ρόδο. Ο διάδοχος του Οσμάν, Μουαβιάς (656-680) είναι ο πρώτος της δυναστείας των Ουμμαϊαδών, η οποία διοίκησε τους Άραβες έως το 750, οπότε αντικαταστάθηκε από άλλη ανταγωνίστρια δυναστείας, των Αβασιδών. Ο Μουαβιάς ανεγνώρισε τα προνόμια, πού είχε παραχωρήσει στους χριστιανούς ο Ομάρ, κράτησε στις δημόσιες θέσεις τους χριστιανούς, επειδή γνώριζαν τον τρόπο εργασίας, διατήρησε στα έγγραφα την ελληνική γλώσσα, επειδή αυτή μιλιόταν από το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων και δεν επέμεινε στον εξισλαμισμό των χριστιανών, για να μην μειώνονται οι εισπράξεις από τον κεφαλικό φόρο.

 

        Παραλείποντας τους πιο ασήμαντους της δυναστείας των Ουμμαϊαδών, αναφέρουμε τον Αμπντ ελ Μαλίκ (685-705), πού απαγόρεψε το προσκύνημα των Μουσουλμάνων στον ιερό βράχο της Μέκκας, από λόγους πολιτικούς, κι όρισε να τελούνται στο εξής από τους πιστούς όλα όσα τελούνταν στη Μέκκα, γύρω από το βράχο, πού ήταν τα «Άγια των Αγίων» των Ιουδαίων κι είχε αρχίσει να κτίζει τέμενος ο Ομάρ. Τόνισε τα χωρία του Κορανίου, πού αναφέρονται στην Ιερουσαλήμ, για να την κάνει θρησκευτική κέντρο των Μουσουλμάνων κι αποπεράτωσε τον Τρούλο του βράχου (Αλ Σάχρα), για να υποκαταστήσει με αυτόν, το βράχο της Μέκκας. Σύμφωνα με είδηση του χρονογράφου Θεοφάνη ζήτησε να αφαιρέσει τις κολώνες του ναού της Παναγίας.

Scroll to Top